Nielsen SDK

Czech Metadata

last update: 24.6.2021


Hlavní videoobsah / Content

Key Popis Hodnoty VOD Hodnoty LiveStream Poznámka / Příklad použití Povinné
assetid Unikátní identifikátor pro videoobsah (video soubor). Libovolné označení podle potřeb TV společnosti, které zajistí identifikaci stejného obsahu i napříč platformami. Může být využito i pro řetězení několika informací z interních systémů. Na začátek možnost přidání ID clienta (pro zajištění unikátnosti napříč klienty) custom but no special characters custom but no special characters 1553931_31_08_2016-vicepremier Ano
type Pevný číselník určující typ měřeného obsahu. “content” “content” Ano
program Popis obsahu Název pořadu název kanálu př ČT1, Nova, Prima, … Ano
title Bližší popis obsahu Název epizody Název pořadu (v případě, že je k dispozici a lze jej dynamicky měnit spolu se změnou pořadu. V opačném případě pak vyplnit pouze název kanálu) Ano
length Délka vysílaného videoobsahu. Používá se i pro jednoznačné rozlišení VOD a živého vysílání. Jedná se o délku právě přehrávaného obsahu/souboru. Pokud je obsah např. jen částí pořadu, uvádí se délka této přehrávané části pořadu. Délka pořadu v sekundách vždy "86400" Ano
airdate Datum vysílání, v případě, že nelze vyplnit korektní hodnotu, prosíme použít konstantu "19700101 00:00:01" Datum a čas vystavení videoobsahu online. YYYYMMDD HH24:MI:SS Půlnoc aktuálního dne ve formátu YYYYMMDD 00:00:00 Ano
isfullepisode Označení, zda je přehrávaný videoobsah celou epizodou či jen její částí. “y” – celá epizoda, “n” – část epizody vždy "y" Ano
crossId1 Identifikátor typu IDEC Označení originálního „pořadu“ (neboli ID epizody), z jakého byl online umístěný videoobsah vytvořen. Tedy může se stát celkem běžná situace, kdy do TV internetového archivu jsou vloženy např. tři samostatné videosoubory s unikátními AssetID, přičemž všechny tři vznikly z jednoho konkrétního pořadu (např. tři části zábavného pořadu). Všechny tři videosoubory z výše uvedeného příkladu budou mít v položce c0 stejnou hodnotu. Identifikátor (typu IDEC v ČT) – aby mohl být využit pro harmonizaci online a TV dat měl by být tento interní identifikátor i součástí vysílacích protokolů TV stanic. v objektu metadat nastavte "crossId1" : "" Ano
c1 Kód TV stanice pro živé vysílání prázdné, implementace : "nol_c1":"p1," implementace : "nol_c1":"p1,value" kde value = Kód živě vysílané stanice používaný ve výstupních datech projektu měření TV sledovanosti. viz. aktuální příloha referenční příručky „ Příloha RP 13 - Seznam stanic.xlsx„ Pokud živé vysílání neodpovídá žádné TV stanici, tak použít kód 9999. Ano
c2 Referer videoobsahu Referer videoobsahu
implementace: "nol_c2" : "p2,referer"
Referer videoobsahu
implementace: "nol_c2" : "p2, referer"
Ne
c4 Reálná délka živého vysílání - hodnota v sekundách
implementace: "nol_c2" : "p2, reálná_délka_LS"
Ne
segB Detailnější kategorizace video obsahu. Programový typ (kódy dle televizního číselníku) Programový typ přehrávaného obsahu v případě, že je k dispozici a lze jej dynamicky měnit spolu se změnou pořadu. V opačném případě pak posílat prázdné: implementace "segB":"" Ano
segC Interní kategorizace video obsahu dle požadavků vysílatele. hodnota dle domluvy s realizátorem nebo prázdné (v objektu metadat nastavte "segC" : "") hodnota dle domluvy s realizátorem nebo prázdné (v objektu metadat nastavte "segC" : "") Ne
adloadtype Pomocná položka CMS tagu. Způsob nahrávní vkládání reklam: 1. Linear – odpovídá TV vkládání reklam 2. Dynamické – Dynamic Ad Insertion (DAI) “1” – Lineární “2” – Dynamické “1” – Lineární “2” – Dynamické Pro epizody s dynamicky vkládanými pre/mid/postrolly = 2 Ano
hasAds Pomocná položka CMS tagu. Označení, zda přehrávaný obsah podporuje vkládání reklam. “0” – Bez reklam “1” – Podporuje reklamy “2” – Nevím (výchozí) “0” – Bez reklam “1” – Podporuje reklamy “2” – Nevím (výchozí) 1) AVoD bez reklam - pokud je uživatel zalogován nebo jsou reklamy deaktivovány na CMS úrovni nebo nejsou žádné reklamy = 0 2) AVoD s reklamou (bez ohledu na počet či typ reklam) - pokud uživatel není zalogován, reklamy jsou povoleny na úrovni CMS a reklamy jsou připraveny k vložení =1 3) SVoD bez reklam (aktuální nastavení – uživatel s předplatným sleduje obsah bez reklam) =0 4) SVoD s reklamou (např. uživatel má "dětský balíček" a může sledovat dětské pořady bez reklam, ale ostatní obsah je s reklamou) =1 Ano

Příklad metadat pro VOD

                    var contentMetadataObject = {
                      "assetid": "cz-500358-98731568435405",
                      "program": "Vítejte na svobodě",
                      "title": "2. díl - 20.6.2018 20:00",
                      "length": "3359",
                      "airdate": "20180620 20:00:00",
                      "isfullepisode": "y",
                      "crossId1": "915 954 39504",
                      "nol_c1": "p1,",
                      "nol_c2": "p2, hlavni_menu_poradu",
                      "nol_c4": "p4, ",
                      "type": "content",
                      "segB": "011",
                      "segC": "",
                      "adloadtype": "2",
                      "hasAds": "1"
                     };
                  

Příklad metadat pro živé vysílání

                    var contentMetadataObject = {
                      "assetid": "p3999298",
                      "program": "MS v hokeji 2021",
                      "title": "Česko-Rusko",
                      "length": "86400,
                      "airdate": "20210521 15:15:00",
                      "isfullepisode": "y",
                      "crossId1": "",
                      "nol_c1": "p1,",
                      "nol_c2": "p2, hlavni_menu_poradu",
                      "nol_c4": "p4, 6780",
                      "type": "content",
                      "segB": "",
                      "segC": "",
                      "adloadtype": "2",
                      "hasAds": "1"
                     };
                  


Vkládaný obsah / Ad

Key Popis Hodnoty Povinné
type Pevný číselník určující typ měřeného obsahu. “preroll”, “midroll”, “postroll” Ano
assetid Unikátní identifikátor pro vkládaný obsah. Libovolné označení podle potřeb TV společnosti, které zajistí identifikaci stejného obsahu i napříč platformami. Může být využito i pro řetězení několika informací z interních systémů. Na začátek možnost přidání ID clienta (pro zajištění unikátnosti napříč klienty) libovolný string but no special characters Ano
c4 Položka v CMS tagu rezervovaná pro identifikátor umožňující připojení popisu reklamy ze systému RTVK obdobně jako v PEM TV datech. "nol_c4" : "p4,value", kde value je ASMEA kód Ano
c5 Detailnější kategorizace video obsahu "nol_c5" : "p5,value" kde value je Atribut (kódy dle televizního číselníku - pro rozlišení reklamy, upoutávek, komerce) Ano
c6 Typ reklamy (stejné hodnoty jako v položce "type") "nol_c6" : "p6,value" kde value je “preroll”, “midroll”, “postroll” Ano
title Popis reklamy. Možné využití pro případy kdy AKA kód není k dispozici. RTB - oznaceni dodavatele reklamy (např. pokud není k dispozici AKA kod ci blizsi popis reklamy). Název reklamy, případně řetězení informací (zadavatel_značka_kategorie), nebo oznacení dodavatele reklamy, kde obsah reklamy není znám Ne
lenght Délka vysílané reklamy v sekundách. (Aby ukazatel délka byl k dispozici i v případech, kdy AKA kód není k dispozici.) Délka vysílané reklamy v sekundách. Ano

Příklad metadat pro vkládaný obsah

                    var adMetadataObject = {
                      assetid: 'commercial_clip784',
                      type: 'preroll',
                      length: '15',
                      title: 'Ad Tostoriros',
                      nol_c4: 'p4,1488725615',
                      nol_c5: 'p5,3',
                      nol_c6: 'p6,preroll'
                     };
                  


Statický obsah / Static

Key Popis Hodnoty Povinné
type Pevný číselník určující typ měřeného obsahu. “static” Ano
assetid Unikátní identifikátor pro stránku statického obsahu. Libovolné označení podle potřeb TV společnosti, které zajistí identifikaci stejného obsahu i napříč platformami. Může být využito i pro řetězení několika informací z interních systémů. Na začátek možnost přidání ID clienta (pro zajištění unikátnosti napříč klienty) libovolný string but no special characters Ano
section Název HbbTV aplikace Název HbbTV aplikace Ano
segA Kategorizace statického obsahu v rámci HbbTV - Sekce 1 Název 1. sekce Ne
segB Kategorizace statického obsahu v rámci HbbTV - Sekce 2 Název 2. sekce Ne
segC Kategorizace statického obsahu v rámci HbbTV - Sekce 3 Název 3. sekce Ne
c1 Určení, zda byl statický obsah zobrazen:
- aktivně (na vyžádání uživatelem)
- pasivně (automaticky)
Implementace:
"nol_c1" : "p1, 0" - pasivní (např. redButton)
"nol_c1" : "p1, 1" - aktivní zobrazení (např. hlavní menu HbbTV)
Ne
c2 Referer statického obsahu
(do teď používaný v proměnné "section" za dvěma podtržítky)
Referer statického obsahu
implementace: "nol_c2" : "p2, referer"
Ne

Příklad metadat pro statický obsah

                    var staticMeta = {
                      "type":"static",
                      "assetid":"hbbtv_home_page",
                      "section":"HomePage",
                      "segA":"SubPage1",
                      "segB":"SubPage2",
                      "segC":"SubPage3",
                      "nol_c1":"p1, 1",
                      "nol_c2":"p2, redButton"
                      };