Nielsen SDK

Implementační Dokumentace

last update: 24.6.2021


Zde naleznete technickou dokumentaci a funkční dema pro Vaše vývojáře. Tato dokumentace popisuje tzv. standardní implementaci (nikoliv tzv. TrackEvent implementaci). Před začátkem vývoje se ujistěte že jste již obdrželi AppID pro každou aplikaci - pokud ne prosím kontaktuje nás.


Browser

Browser SDK (JavaScript) - pro integraci do video playerů v rámci webových portálů

Dokumentace


HbbTV

Browser SDK (JavaScript) - pro integraci do video playerů a pro měření statického obsahu (tj. zobrazených stránek) v rámci HbbTV aplikací.

Dokumentace

Demo


Android

App SDK (nativní) - pro integraci do video playerů v rámci Android aplikací

Dokumentace

SDK

Stáhnout SDK (součástí je i demo aplikace v Java) - prosím odsouhlaste licenci, vyplňte Vaše nacionále a vyberte produkt "Digital Content Ratings (DCR)", poté vyberte "Android SDK Download" v části "SDK Downloads"

Demo


iOS

App SDK (nativní) - pro integraci do video playerů v rámci iOS aplikací

Dokumentace

SDK

Stáhnout SDK (součástí je i demo aplikace v C a Swift) - prosím odsouhlaste licenci, vyplňte Vaše nacionále a vyberte produkt "Digital Content Ratings (DCR)", poté vyberte "Android SDK Download" v části "SDK Downloads"

Demo


Kontakty

Společnost

Nielsen Admosphere

Českobratrská 2778/1

130 00 Praha 3

www.nielsen-admosphere.cz


Administrace, testování, certifikace a technická podpora

Tomáš Kuchler

Technical Account Manager

+420 777 814 468

tomas.kuchler@nielsen.com


NielsenSDK Team

-